Autorské práva k obrázkom

 1. Autorské práva k obrázkom z 4ever.sk

  1. Pokiaľ pri konkrétnom obrázku nie je uvedené inak, sú obrázky z portálu 4ever.sk na nekomerčné použitie zadarmo. Používatelia ich môžu použiť podľa vlastného uváženia.
  2. Ak máte záujem používať obrázky komerčne, musíte kontaktovať autora obrázku. 4ever.sk informácie o autoroch neposkytuje.
  3. Používatelia bez zmluvy sa pri pridávaní svojho obrázku vzdávajú svojich autorských práv v prospech portálu 4ever.sk.
 2. Zmluva o propagácii fotografov

  1. Fotografi alebo štúdiá, ktorí zverejňujú svoje fotografie na portáli 4ever.sk môžu s portálom 4ever.sk uzavrieť zmluvu o propagácii fotografov.
  2. Na základe tejto zmluvy získajú fotografi alebo štúdiá pri svojích obrázkoch reklamný banner s ich kontaktnými informáciami.
  3. Zmluva o spolupráci nie je právne vymáhateľná a vyhradzujeme si právo neuzavrieť zmluvu s konkrétnym fotografom alebo štúdiom na základe našich požiadaviek kvality.
  4. Vyhradzujeme si právo zobrazovať len tie obrázky, ktoré považujeme za dostatočne kvalitné.
  5. Portál 4ever.sk nevyžaduje od fotografov ani štúdií platby ani za zobrazenia ani za kliknutia.
 3. Porušenie autorských práv

  1. Obrázky môžu pridávať na portál 4ever.sk aj používatelia. Nevieme vždy zaručiť, že používatelia majú na svoj obrázok autorské práva.
  2. Ak autor nájde svoju fotografiu alebo obrázok, na ktorý má autorské práva, v databáze nášho portálu, môže nás kontaktovať prostredníctvom formulára nižšie.
  3. Ctíme si autorské práva a zaručujeme, že na vyriešení každého problému budeme aktívne spolupracovať.

Nahlásenie porušenia autorských práv

Linky na predmetné obrázky alebo ich ID-čka.
Aby sme vedeli overiť pôvodnú lokalitu, z ktorej boli obrázky stiahnuté.

Preferované riešenie: